Usługi tłumacza

Pisemne tłumaczenia, w razie potrzeby z uwierzytelnieniem

 • polsko - niemieckie
 • niemiecko - polskie
 • tłumaczenia metryk, dyplomów, świadectw,
  umów i innych urzędowych dokumentów
 • tłumaczenia tekstów technicznych, medycznych, prawniczych i innych
 • tłumaczenie i formułowanie tekstów prywatnych,
  jak listów, podań, wniosków, odwołań itp.
 • wszelkie inne tłumaczenia zgodnie z zleceniem

Usługi tłumaczeń ustnych

 • przed sądami i w zakładach karnych
 • u notariuszy i adwokatów
 • przy sprawach urzędowych i w Urzędach Stanu Cywilnego
 • w rozmowach "pacjent - lekarz" w praktykach lekarskich i w szpitalach
 • w wszelkich pozostałych przypadkach wg. zlecenia

Pomoc w wypełnianiu formularzy i pisaniu podań, np.:

 • przy wypełnianiu wszelkich formularzy urzędowych
 • przy pisaniu podań o pracę, odwołań i innych

Usługi pomocy językowej

 • uczestnictwo w podróżach służbowych niemieckich firm w Polsce
 • uczestnictwo w podróżach służbowych polskich firm w Niemczech

Dalsze informacje o zakresach fachowych usług lub dotyczące językowych usług w
podróżach służbowych na specjalne zapytanie.

Aby zapewnić wysoką jakość i dokładność tłumaczeń, nie stosuję żadnych systemów automatycznego tłumaczenia.

Wszystkie tłumaczenia są po ich wykonaniu sprawdzane w czytaniu korekturowym.

 

© Andrzej Kuta   ▪   Wszelkie prawa zastrzeżone.