Informacja o cenach

Cena za tłumaczenie ustalana jest w zależności od stopnia trudności tekstu, jego długości i wymaganego terminu wykonania zlecenia.

  • Cena za tzw. linijkę normatywną*):
  • Cena minimalna za zlecenie:
  • Cena za uwierzytelnienie ekstra:
  • od 1,00 €
  • 15,00 €
  • 5,00 €

*) Linijka normatywna oznacza: 55 uderzeń (znaki + spacje)

Cena za wykonanie zlecenia zostaje zawsze ustalona z góry. (p. punkt 3 Warunków Umowy)

W zależności od nakładu pracy, utrudnień lub ustaleń szczególnych mogą być naliczane stosowne dodatki, które oczywiście będą ustalane ze Zleceniodawcą z góry.

Chętnie przygotuję Państwu niewiążącą ofertę.

Ogólne warunki umowne (AGB)

1. Udzielanie zleceń

Zlecenia mogą być udzielane we wszelkich formach (osobiście lub przez pocztę, Fax, E-mail itp.) po uprzednim porozumieniu telefonicznym.

2. Termin wykonania zlecenia

Termin wykonania zlecenia jest za każdym razem z góry ustalany osobiście lub telefonicznie wspólnie ze Zleceniodawcą. Zlecenia specjalne, które są szczególnie pilne, są sporządzane natychmiast po telefonicznym lub osobistym porozumieniu - przy uwzględnieniu ustalonej dopłaty.

3. Ceny

Generalnie działa zasada "zgodnie z umową". Stawki JVEG (Justiz Vergütungs- und Entschädigungsgesetz - Ustawa o wynagrodzeniach w sądownictwie) służą tu jedynie jako ogólna wartość wyjściowa do kalkulacji a nie jako faktyczna, sztywna cena.

4. Wykonanie i płatność

Tłumaczenie dokumentu odbywa się zawsze w jednym egzemplarzu. Dalsze egzemplarze (dodatkowo do dwóch egzemplarzy po maksymalnie dwie strony dokumentu) zostaną wykonane tylko na wyraźne życzenie Zleceniodawcy bez naliczania opłat dodatkowych. Za każdy dalszy egzemplarz będą naliczane opłaty dodatkowe w wysokości 1,50 € za stronę tłumaczenia. Płatność odbywa się w gotówce przy odbiorze na podstawie rachunku albo pokwitowania lub przy wysyłaniu drogą pocztową - za zaliczeniem. W szczególnych wypadkach mogą zostać ustalone inne formy i terminy płatności.

5. Zachowanie tajemnicy

Wszystkie zlecenia są traktowane z zachowaniem obowiązującej wszystkich tłumaczy tajemnicy.

6. Odpowiedzialność

Tłumacza obowiązuje zasada wykonywania tłumaczeń zgodnie z najlepszą wiedzą, wolą i sumieniem. Z tego powodu odpowiedzialność tłumacza ogranicza się tylko do stwierdzonego zaniedbania albo umyślnego wykonania niewłaściwego tłumaczenia.

Wszelkie przypadki nie określone w powyższych warunkach regulują przepisy Kodeksu Cywilnego (BGB).

 

© Andrzej Kuta   ▪   Wszelkie prawa zastrzeżone.